HIRDETMÉNY Pusztaederics véleményezés-1

Pusztaederics telképrendterv véleményezés-1

Pusztaederics+TAK+véleményezésre(1)

Jkv Ped20170608

Jkv. Ped.20170529

Jkv Ped. 20170523

Feljegyzés Ped. 20170401

Jkv Pusztaederics 20170214

2017.04.01.zárt

Pusztaederics Község Polgármesterétől
8946. Pusztaederics, Kossuth út 1.

M E G H Í V Ó

Értesítem,  hogy   a Pusztaederics  községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2017. június   8-án   8:30    órakor
testületi ülést  tart a z önkormányzat hivatalos helységében

Napirend
1./ Önkormányzati  dolgozó foglalkoztatásával    kapcsolatos  feladatok.
 2./  Egyebek.

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjék  megjelenni !

Pusztaederics 2017. június  1.
                                                                       Gál Lászlóné                                                                                                                         Polgármester

 

Meghívó

Értesítem,  hogy   a Pusztaederics  községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2017. május 23-án   8:30    órakor
testületi ülést  tart az önkormányzat hivatalos helységében

Napirend
1./  Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés szabályzatának közzétételéről.
2./ A  2016. évi költségvetés  végrehajtásáról  szóló  rendelet elfogadása.
3./ Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért      fizetendő díjak mértékéről rendelet alkotása.
4./   Család-  és gyermekjóléti szolgálat   2016. évi beszámolójának      elfogadása.
5./  Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2016. évi beszámolója.
6./  Egyebek.

Kérem, hogy az ülésen szíveskedjék megjelenni !

Pusztaederics 2017.  május  12.
                                                                       Gál Lászlóné                                                                                                                         Polgármester

Jegyzokönyv 2017. 02.14.

Jegyzokönyv 2017. 01.30.

Lakossági fórum

Önkormányzat Szervezeti és Muködési Szabályzat modosítás

Önkormányzat Szervezeti és Muködési Szabályzat 2014

Rendelet a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásáról

Köszöntjük Látogatóinkat

Wednesday, May 3, 2017